เอาไว้กรองคำหยาบใน comment หรืออย่างอื่น สามารถ modify ใช้ร่วมกับ ฐานข้อมูลแบบ dynamic ได้นะครับ #filter #wordfb.me/34bG0wshf