เห็นประเทศเขามีทีมพัฒนา วิจัย อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากซื้อมา จนสามารถผลิตใช้เอง และสามารถขายส่งออกได้… fb.me/6o78376wg