เห็นถนนเส้นรามฯ ติดมาก สุดท้ายก็มารถตู้อีก รอรถเหมือนเดิม