เหมือนเน็ตจะเข้า Manager ไม่ได้ แต่มือถือที่ต่อ 3G เข้าได้ปกติ