เวลา 1:45 ใครก็ได้ตะโกนบอกที จะตื่นมาดูเชลซี ตอนนี้ตาจะปิด จะหลับ ฮา ๆ