เวลาเรา CRUD ของ yii2 ตรง view ไม่มีไฟล์ admin.php ให้แล้วนะ เหลือแต่ index.php เหมือนรู้ว่าไม่ค่อยได้ใช้ ฮา ๆ #yii2 #CRUD