เลยลงดู พอเขาจับเส้น บอกว่าเส้นตึงมากกก แล้วก็ให้ข้อมูลแต่ละจุดที่นวด ว่าส่วนนี้จะมีปัญหาอะไรบ้าง ถ้าปล่อยไว้ อย่างกะตาเห็นเลย ทึ่งทีเดียว