เราจะผลักภาระทั้งหมดไปให้ server โดยพลัน ยุคถัดไปคงต้องแข่งกันที่ความแรงของ server สินะ #composer #process #Infra