เมื่อเช้ากำลังอ่านเรื่อง model และ feature ใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามา และมีการปรับให้การใช้งานได้เข้าใจมากขึ้น ตอนนี้… fb.me/6AB5Yws9U