เมื่อวานออกโมงนิดๆ ข้อดีคนเยอะแยะ ขึ้นรถก็เบียดกัน วันนี้ออกใกล้1ทุ่ม คนน้อย ทุกวันที่ไปรามฯมีที่นั่งให้แน่นอน #เก็บข้อมูล