เมื่อกำหนดตัวแปรเสร็จก็ต้องใช้งาน เอามาสลับร่างแสดงผลกัน ปล.netbeans เวลาเขียน if else ซ้อนกันเยอะ… fb.me/1ndIxZVWS