เพื่อนเยอะดี มาเขียนโปรแกรมออนไลน์กันไว้บน cloud ได้ถึง 250TB เลยนะครับ ปล.คู่แข่งของ github เปล่าหว่า #koding fb.me/3j63LoMNp