เพลินไปเพลินมา จะตีสองล่ะ ไล่ตั้งแต่ลง Ubuntu OS -> Tools -> Yii2 เป็นเวลาต่อเนื่อง 9 ชม. ใช้เวลานานมาก