เพราะตัวของอุปกรณ์จากฝั่งก่อนเข้าไม่มีปัญหา ….แล้วถ้าเป็นที่ฝ่ายอาคาร ตกลงเขาจะทำอะไร อาคารไม่ต้องแจ้งผู้อยู่อาศัยเลยเหรอครับ