เป็น Tools ที่ใช้ในการติดตามงานที่พัฒนาอยู่ ตอนนี้มีการปรับปรุงนิดหน่อย ย้ายเมนู board ไปด้านซ้ายมือแทน #agilefb.me/39x7fIu3k