เป็น gallery ที่น่าใช้ทีเดียว มีตัวอย่างหลากหลายดี #jquery #image #slider #gallery fb.me/154bkuT5Z