เน็ตใช้ไม่ได้ตั้งแต่วานนี้ วันก่อนเหนื่อยเลยอนุโลม วันนี้ต้อง pull, push นะฮ๊าฟ สอบถามแล้วได้ความว่า… fb.me/6LHjaLFBw