เน็ตหอไม่ได้ coding ต่อไม่ได้ เครียดได้ นอนไม่หลับได้ ห้วงเวลาที่ไม่ปลื้มได้ฮะ