เด็ดมาก เป็ดพะโล้ ข้าวมัน (@ ก. เฮงหลี ห่านพะโล้ เป็ด ไก่) [pic]: 4sq.com/1q4axao