เดี๋๋ยวเตรียมตัวออกไปรอที่ร้านแล้ว ซองผ้าป่าบางส่วนเก็บไว้ใน office ^0^ #เจ้าถิ่น #ครอบครัว