เดี๋ยวนี้ตื่นเร็วขึ้นเรื่อย ๆ 6:40 ก่อนนาฬิกาปลุกซะอีก 7:20 รอรถพี่… 4sq.com/1j4Z8RB http://t.co/jEBeC6sOhn

BpaWaNXIQAEEP46