เดินมากินข้าวข้าง ๆ ตึก true ผ่านไป 6-7 ปีคนยังเยอะเหมือนเดิม