เช็คเสร็จ อัพเดตเอกสารเสร็จ เรียบร้อยไป 1 ห้อง ^^ #network