เจอปัญหาแล้ว หาไรกินก่อน ท้องร้องล่ะ ไว้มาหาวิธีแก้ต่อ #coding