เงียบกริบ ไม่มีข้อความแจ้งประสงค์ใด ๆ เข้ามา เลยไม่รู้ว่าต้องเพิ่มหรือเท่าเดิมถึงจะเรียกว่าใช้ชิวิตปกติ จะไป ตจว… fb.me/3v86kF7Ov