เงินเดือนใหม่“ซุปเปอร์บอร์ด”กสทช.มีผลแล้ว ปธ.225,000 บาท เพิ่ม 87.5% fb.me/158shr9uA