เคยเวฟโอวัลตินไหม ผมก็พึ่งเคยครั้งแรก สาเหตุเพราะกดน้ำร้อนแต่ไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟ ^0^ fb.me/2VHrKtgWK