เคยตื่นเวลาเท่าไหร่ ทำเป็นกิจวัตรประจำวัน มันจะตื่นอัตโนมัติเมื่อถึงเวลานั้น มีสาเหตุอะไรกันนะที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย?