เกือบครึ่ง ชม จากบางซื่อ (@ MRT พระราม 9 (Phra Ram 9) RAM – @MRT_BMCL) 4sq.com/1ucbFeb