เกรดมันก็เป็นแค่ตัวประเมินความขยันและความรับผิดชอบ ณ ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น… instagram.com/p/nJEcSMGHAY/