อีกหนึ่งประสบการณ์ในการจดทะเบียนในฐานะสถานการศึกษา #domain #receipt instagram.com/p/l_obINmHPR/