อิสระทางด้านความคิด การแสดงออก ของเรากำลังถูกจำกัดลงเรื่อย ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว #บ่น