อาบน้ำ กินข้าว แล้ว coding ต่อฮ่ะ หลังจากอ่านโน่นนี่นั่นมาหลาย ชม.