อันนี้เป็นเทคนิคใช้งาน ajax ตรง ๆ เข้าไปใน form ของ Yii ด้วยวิธี POST นะครับ และมีการดึง id ของ model… fb.me/1cfBEkUyJ