อันนี้มติชน สำนักพิมพ์ที่ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล กล่าวอ้างถึง ได้ออกมาชี้แจงเรื่องหนังสือ สามารถสั่งซื้อกันได้ goo.gl/ciTV0m