อะไรที่เชิญชวนกิเลสเกินผิดปกตินี่ เวลาเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ลิงค์ แล้วมันไปที่แปลก ๆ ให้เข้าใจไว้เลยว่า ไม่ดีแน่ ๆ #SPAM