ออกเช้า กลับดึก ง๊วง ง่วง อาบน้ำ นอนนนนนนน (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1gYSCk9