ออกอะไรมาก็ต้องฟัง ขัดขืนไม่ได้ ประเทศมักจะเดินช้า