อดีตเคยมีบางตัว อนาคตไม่รู้ แต่ว่าตอนนี้ปลอดซอฟต์แวร์เถื่อน มาได้ 3 วันถ้วน บางตัวก็หาทดแทนเอา #opensource