หลาน ๆ ให้เลือก filter เองด้วย เลือกซะร้อนแรงเชียว instagram.com/p/pNcxS8mHIu/