หลัง ๆ เจอว่าไม่ให้ใช้ $_GET , $_POST ตลอด เลยไปหาว่าทำไม IDE ถึงแจ้งแบบนั้น… fb.me/34vLjkhz4