หลังรามฯ ฟ้าร้องหึ้ม ๆ มืดครึ่มแบบนี้ จะไปไหนได้ละครับบบ จะตกก็ตกมาเลยยยย พร้อม!