หลังตัดผม ปล.ยิ่งมาบ่อยยิ่งมั่นใจว่าพนักงานที่นี่ทุกคนโดนบังคับมาทำงานเปล่าหว่า (@ เตี๋ยวเรือต่อชาม) 4sq.com/1fJqoEc