หลังจากเลิกใช้ chrome ไปเกือบเดือน กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ^ ^