หลังจากกดปุ่มอัพเดตไป เจอข้อความว่า่ “Welcome to WordPress 3.9.1” อัพเดตแล้วจ๊ะ #wordpress #update