หนาวนี้อีกนานเท่าไหร่ 25 องศายังว่าหนาว _/_ (@ My Room@Avenue Apartment) [pic]: 4sq.com/1mxlzDg