หนังสือที่ ดร.สมเกียติ อ่อนวิมล ระบุว่าไม่มีการแปล และขายในไทยครับ goo.gl/pBOLGS