สุดท้ายเมื่อเอาไปใช้งาน เราก็แต่ set ค่าผ่านทาง config ได้เลย ง่าย ๆ จะเอา login แบบ popup หรือไม่เอา #yii2fb.me/1aSP5sEqs