สิ่งใดไม่เคยเกิด ก็เกิดขึ้นแล้วในสยามประเทศ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย _/_