สิ่งที่เพจเปลี่ยนแปลงใหม่ มีเมนูบนแยก task และด้านขวามี stats เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ได้ชมทันที… fb.me/3pqMPE73P